سنسور فشار- ترانسمیتر فشار

سنسور یا ترانسمیتر فشار چیست؟

پارامتر فشار یکی از مهمترین پارامتر ها در صنعت و تاسیسات است که برای اهداف مختلفی باید اندازه گیری و کنترل شود. سنسور فشار را شاید بتوان به همراه سنسور دما پرکاربرد ترین سنسور های ممکن در صنایع گوناگون نامید.این سنسور وسیله ای جهت اندازه گیری فشار سیالات مختلف تراکم ناپذیر و تراکم پذیر با ویژگی ها و فشار های مختلف جهت کاربرد های گوناگون.

 

سنسور فشار چیست ؟
سنسور فشار – ترانسمیتر فشار

نحوه ی عملکرد سنسور و ترانسمیتر فشار:

این سنسور، سیگنال مکانیکی فشار سیالات را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. این سیگنال الکتریکی اگر به خروجی های آنالوگ رایج مثل 4-20mA،0-10V، 0-20mA، 0-5V و … تبدیل شود، در واقع سنسور فشار یک مبدل فشار هم هست که به آن در اصطلاح ترانسمیتر فشار گفته میشود.

این خروجی های آنالوگ، خروجی هایی قابل قرائت برای PLC ها و کنترلرهای صنعتی متداول هستند.

این ترانسمیترها هر کدام یک بازه ی مشخص فشار را اندازه گیری میکنند. مثلا 0 تا 10 بار فشار را اندازه گیری میکند و به صورت خطی این فشار را به سیگنال آنالوگ از 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل میکند.

کاربرد سنسور(ترانسمیتر فشار):

سنجش فشار سیالات
سنجش فشار سیالات

سنجش فشار سیالات:

اندازه گیری فشار سیالات در مخازن و خطوط انتقال برای انواع سیالات تراکم پذیر و تراکم ناپذیر با شرایط دمایی، فشاری، انفجاری و … متفاوت انجام می شود.

اندازه گیری ارتفاع با مخازن
اندازه گیری ارتفاع با مخازن

انداره گیری ارتفاع با مخازن:

با استفاده از قانون استاتیک سیالات و معادله  با اندازه گیری فشار ستون سیال میتوان میزان ارتفاع ستون سیالات تراکم پذیر را محاسبه کرد.

اندازه گیری سرعت جریان
اندازه گیری سرعت جریان

اندازه گیری سرعت جریان:

با استفاده ازیک صفحه اریفیس و سنجش اختلاف فشار دو طرف اریفیس در یک لوله حاوی جریان سیال، و با قرار دادن این اختلاف فشار در فرمول میتوان سرعت جریان و در نهایت دبی سیال را اندازه گیری کرد.

 انواع مختلف اندازه گیری فشار:

الف) فشار نسبی(Gauge Pressure): تفاوت بین فشار مطلق و فشار اتمسفر

ب)فشار مطلق(Absolute Pressure): تفاوت بین فشار مطلق و فشار خلاء

ج) فشار دیفرانسیل(Differential Pressure): تفاوت بین هر دو فشار اندازه گیری شده

انواع سنسور(ترانسمیتر)فشار:

سنسور(ترانسمیتر)فشار دیافراگمی:

روی ورودی سیال در این نوع سنسور یک پرده قرار دارد که مانع ورود سیال به داخل سنسور میشود. این نوع سنسور ها در صنایع غذایی و شیمیایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد تا مانع اصابت سیالات به خود سنسور شود.

سنسور فشار دیافراگمی
سنسور فشار دیافراگمی
سنسور فشار دیافراگمی
سنسور فشار دیافراگمی
سنسور فشار قلمی
سنسور فشار قلمی

سنسور فشار(ترانسمیتر) قلمی:

این مدل رایجترین نوع ترانسمیتر است که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل سنسور از لحاظ قیمت مقرون به صرفه است و در مدلهای مختلف با ویژگیها و رنجهای متفاوت عرضه میشود.

 سنسور فشار(ترانسمیتر) صنعتی:

این نوع ترانسمیتر بر خلاف مدلهای قلمی معمولا قابلیت تنظیم و کالیبره کردن دارند و از لحاظ ابعاد هم بزرگتر از مدلهای قلمی هستند و معمولا دارای نمایشگر هم هستند.

سنسور فشار صنعتی
سنسور فشار صنعتی

سنسور(ترانسمیتر) فشار دیجیتال:

خروجی این سنسور به صورت دیجیتال و معمولا به صورت ترانزیستوری PNP یا NPN  و یا به صورت رله می باشد.

سنسور(ترانسمیتر) فشار آنالوگ:

خروجی این سنسور به صورت آنالوگ استاندارد و معمولا دو سیگنال پرکاربرد 4 تا 20 میلی آمپر و 0 تا 10 ولت میباشد

سنسور(ترانسمیتر) فشار مطلق:

این ترانسمیتر جمع فشار اتمسفر و فشار سیال را اندازه گیری میکند.

سنسور(ترانسمیتر) فشار نسبی(گیج):

این ترانسمیتر اختلاف فشار اتمسفر و فشار سیال را اندازه گیری میکند.

سنسور(ترانسمیتر) فشار تفاضلی(دیفرانسیلی):

ترانسمیتر اختلاف فشار، اختلاف فشار دو نقطه را اندازه گیری میکند. از این مدل ترنسمیتر فشار اغلب جهت سطح سنجی و دبی سنجی استفاده میشود.

سنسور فشار دیفرانسیلی
سنسور فشار دیفرانسیلی
سنسور فشار دیفرانسیلی
سنسور فشار دیفرانسیلی

سنسور(ترانسمیتر)های فشار با ویژگیهای خاص:

سنسور(ترانسمیتر) فشار ضد انفجار:

سنسور فشار ضد انفجار برای محیطهای انفجاری ساخته شده است.

سنسور(ترانسمیتر) فشار دقت بالا:

دقت سنسورهای فشار معمولا 1%FS و یا 0.5%FS هستند و سنسور بالاتر از این دقت ها، سنسور دقیق گفته میشود که در بالاترین دقت ها تا 0.1%FS قابل ارائه است

سنسور(ترانسمیتر) فشار ضدآب:

این سنسور دارای درجه حفاظت (IP) بالا جهت نصب در محیطهای مرطوب مناسب است.

سنسور(ترانسمیتر) فشار دما بالا:

سنسورهای فشار معمولا دمایی تا حدود 120 درجه سانتیگراد را تحمل میکنند. سنسورهای دما بالا تا حدود 300 درجه سانتیگراد تحمل دما دارند.

سنسور فشار دمابالا
سنسور فشار دمابالا
سنسور فشار ضد آب
سنسور فشار ضد آب

کاربرد های سنسور(ترانسمیتر)فشار:

سنسور(ترانسمیتر) فشار آب

سنسور(ترانسمیتر) فشار روغن

سنسور(ترانسمیتر) فشار هوا(باد)

سنسور(ترانسمیتر) فشار گاز

سنسور(ترانسمیتر) فشار بخار

سنسور(ترانسمیتر) فشار هیدرولیک

سنسور(ترانسمیتر) فشار پنوماتیک

سنسور(ترانسمیتر) فشار وکیوم(خلا)