پنوماتیک

علم پنوماتیک
علم پنوماتیک در واقع تکنولوژی استفاده از هوای فشرده در صنعت می باشد . مدتهاست این علم به طرز گسترده ای در سیستم های صنعتی مخصوصا در سیتم های اتوماسیون مورد استفاده قرار می گیرد .

با استفاده از کمپرسور هوای فشرده تولید می شود و با تزریق این هوای فشرده به تجهیزات پنوماتیک باعث حرکت در سیستم می شود .

تجهیزات پنوماتیک
تجهیزات پنوماتیک عموما شامل کمپرسور ، عملگرد پنوماتیک دورانی و خطی، شیر پنوماتیک برقی و مکانیکی و واحد های مراقبت می باشد .

هوای فشرده از کمپرسور وارد واحد های مراقبت می شود این واحد ها بنا به نیاز سیستم و ظیفه فیلتر و تمیز کردن هوا جهت آسیب ندیدن تجهیزات، تنظیم فشار و در مواردی که نیاز به روان کاری در سیستم های پنوماتیک هست روغن زنی را انجام می دهند.

انتخاب شیر مناسب برقی یا مکانیکی و نیز تعداد راه و وضعیت شیر با توجه به نوع طراحی و نیاز سیستم انجام می شود شیر مسیر هوا را به درون عملگر ها و سایر تجهیزات پنوماتیک هدایت می کند.

عملگر پنوماتیک
عملگر پنوماتیک به دو صورت خطی و دورانی وجود دارد عملگر های دورانی بر روی شیر های توپی و پروانه ای نصب می شوند و سبب باز و بسته شدن شیر توسط فشار باد می شود.

عملگر های خطی پنوماتیک که به جک های پنوماتیک معروف هستند و عامل اصلی حرکت خطی در سیستم های پنوماتیک هستند.

خرید، فروش و قیمت تجهیزات پنوماتیک
برای اطلاع از قیمت ها و همچنین خرید تجهیزات پنوماتیک و واحد مراقبت پنوماتیک  با شماره های فروشگاه کنترل با ما تماس بگیرید .