Endress+Hauser سطح سنج آلتراسونیکFMU41

 

نوع سنسور(ترانسمیتر) آلتراسونیک
فاصله اندازه گیری

8 m  :مایع
3.5 m :جامد

خروجی

4 – 20 mA

دمای فرایند

-40 … 80 °C

فشار فرایند

0.7 … 3 bar

کاربرد اندازه‌گیری سطح بدون تماس در سیالات، خمیرها، جامدات بالک  و اندازه‌گیری جریان در کانال‌های باز یا سرریز

 

استعلام قیمت