سطح سنج آلتراسونیکEndress+Hauser سری FMU43

نوع سنسور(ترانسمیتر) آلتراسونیک
فاصله اندازه گیری

: 15 m  مایع
: 7 m  جامد

خروجی

4 – 20 mA

دمای فرایند

-40 … 80 °C

فشار فرایند

0.7 … 3 bar

کاربرد اندازه‌گیری سطح بدون تماس در سیالات، خمیرها، جامدات بالک  و اندازه‌گیری جریان در کانال‌های باز یا سرریز
استعلام قیمت