سطح سنج راداری Endress+Hauser – Series FMP52

نوع سطح سنج راداری تماسی- گایددار
فاصله سنجش

Rod: 4 m
Rope: 45 m

خروجی

4…20mA

دمای فرآیند

 -50…+200 °C

فشار فرآیند

-1 … +40bar

کاربرد اندازه گیری مداوم سطح مایعات، خمیرها و دوغاب در دماها و فشارهای بالا
استعلام قیمت