اکچویتور پنوماتیک TORK

نوع اکچیتور پنوماتیک دورانی 90 درجه
قدرت و مدل

32RA …400 RA(انتخابی)

دمای محیط

-20…80°C

نوع کنترل

(به همراه شیر برقی نامور)On/off

(به همراه پوزیشنر) Proportional

کاربرد برای شیرهای ربع گرد (توپی – پروانه ای)
استعلام قیمت