رطوبت سنج LUTRON HT-3007 SD

کد HT-3007 SD
نوع رطوبت سنج محیطی پراب مجزا
رنج سنجش رطوبت

5.….95 %RH

رنج سنجش دما

OC 0……50

قابلیت اتصال پراب دمای تماسی K و J
قابلیت اتصال به کامپیوتر
قابلیت سنجش نقطه شبنم و دمای تر
استعلام قیمت