شیر توپی پروال PROVAL

نوع شیر توپی – موتورخور
سایز

4″… 1/4˝

فشار

63bar

دما

180˚C

( وابسته به سایز و فشار سیال)

جنس بدنه

استیل 316

اتصال دنده
کاربرد آب، بخار، هوا و سیالات مشابه
استعلام قیمت