اکچویتور پنوماتیک Proval پروال

نوع اکچیتور پنوماتیک دورانی 90 درجه
قدرت و مدل PA40…PA270 (انتخابی)
دمای محیط -20…80°C
نوع کنترل (به همراه شیر برقی نامور)On/off

(به همراه پوزیشنر) Proportional

کاربرد برای شیرهای ربع گرد (توپی – پروانه ای)
استعلام قیمت