اکچویتور برقی آئوما AUMA سری SA-SAR

نوع اکچیتور برقی دورانی مولتی ترن
رنج گشتاور

 10… 32000 Nm: سری SA

15… 4000 Nm: سری SAR

15… 1600 Nm: سری (modilation)SAR

(وابسته به مدل انتخابی)

سیگنال ورودی کنترلی

4…20mA

سرعت های خروجی

4… 180 rpm: سری SA

4… 90 rpm: سری SAR

(وابسته به مدل انتخابی)

استعلام قیمت