فروشگاه

سنجشگرهای فیزیکی

لوکس متر تستو 545

سطح سنج و لول سوئیچ چیست؟

لول سوییچ پدالی KOBOLD سری NIR-9

سطح سنج و لول سوئیچ چیست؟

لول سوییچ پدالی(پره‌ای)Endress+Hauser سری FTE20

سنجشگر ها و ابزار بازرسی

متر لیزری لایکا D510

سنجشگرهای الکتریکی

مولتی متر CEM DT-9987

سنجشگرهای الکتریکی

مولتی متر hioki DT 4282

سنجشگرهای الکتریکی

مولتی متر LUTRON DM-9972 CD

سنجشگرهای الکتریکی

مولتی متر کیوریتسو KEW 1062

سنجشگرهای الکتریکی

میلی کلمپ آمپرمتر UT-211B