بادسنج kimo VT-110

کمیت سنجش مقدار
نوع بادسنج هات وایر
سنجش سرعت باد

0/15……30 m/s

مشخصات پراب پراب سرخود فیکس شده- استیل
سنجش دما

-20…….80oc

واحدهای سنجش

m/s – fpm – km/h

قابلیت خاص قابلیت سنجش فلو عبوری – مناسب جهت کانال ها
استعلام قیمت