کنتاکتور

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه شما به دنبال آن هستید را پیدا کنیم.

کنتاکتور در واقع یه رله یا کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلیدزنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنتاکتور برای کاربردهای آمپر بالا به کار می‌رود. یک کنتاکتور با مداری کنترل می‌شود که سطح قدرت خیلی کمتری از مدار مورد کلیدزنی دارد.